Městský prostor / Frýdek-Místek

Zahrada v oblacích

Architektonická studie
Zahrada v oblacích

Zahrada v oblacích

Jaro 2020

Architektonická studie se zabývá přetvořením městského prostoru v centru Frýdku-Místku. Výsledkem návrhového řešení je přeměna komplexu budov, prostoru před budovami a revitalizace plochy parkoviště prostřednictvím nástrojů zahradní architektury a především zeleně. Neutěšený současný stav řešených ploch byl přetvořen na esteticky hodnotné prostory, které nabízejí široké veřejnosti atraktivní místo k pobytu a relaxaci v kontaktu s přírodou. Hlavním bodem bylo především uplatnit vegetaci na konstrukcích budov. Cílem bylo vytvořit rozsáhle zelené koberce na jednotlivých střechách, které posléze mohou napomoct ke zlepšení obrazu města a zdejších životních podmínek. Současně byla vytvořena střešní zahrada, umožňující obyvatelům města a dalším pobývat v dotyku korunách stromů. Jednotlivé části území byly propojeny sjednocujícími prvky, které vytvořily ucelenou kompozici, s cílem zvýšit atraktivitu celého prostoru.