Rodinný dům / Stará Ves n. O.

„Dvojí“ zahrada

Architektonická studie
„Dvojí“ zahrada

„Dvojí“ zahrada

Podzim 2020

Prostřednictvím dřevěného pražce byl vyřešen problém nerovnosti této zahrady, na které bylo přáním klientů vytvořit rovinu. Díky tomu tak vznikly dvě úrovně zahrady. Ve spodní úrovni vznikl bazén lemovaný skalkou, která rovněž vyřešila problém svažitého terénu v tomto místě. Se svahem si také poradily dřevěné pražce nacházející se v čele bazénu. V horní části zahrady byla navržená lavička z dřevěného hranolu zasazená do záhonu. V zahradě bylo vytvořeno také ohniště, kryté jehličnany, které mají klienti v oblibě. Není lepší zelenina a ovoce než ta, kterou si člověk může vypěstovat sám a z toho důvodů na zahradě nechybí ani ovocné stromy a vyvýšené záhony. Prostupnost zahradou umožňují navržené nášlapné kameny.